ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement

Organisaties die voldoen aan de eisen van deze iso-normering tonen daarmee aan dat hun kwaliteitsbeleid op orde is. Ook blijkt eruit dat zij voldoen aan relevante wet- en regelgeving en dat klanttevredenheid hoog in het vaandel staat. Klanten en leveranciers kunnen dan ook altijd de beste kwaliteit van All Fluid Systems verwachten. Bedrijfsprestaties en processen worden regelmatig getoetst door middel van audit welke worden gebruikt om de dienstverlening nog verder te optimaliseren. Zo voldoen we altijd aan de hoogste norm.

Kwaliteitsbeleid All Fluid Systems

Door constant de trends op de markt te volgen en te investeren in kennis en personeel, streven wij ernaar, de klant een zo goed mogelijk product te leveren tegen een reële prijs met een passende levertijd.
Ons beleid is erop gericht om door prioriteit te geven aan de wensen en verwachtingen van de klant continue verbetering te realiseren.
Daarbij zijn de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, de door onze klanten gewenste en gevraagde kwaliteit en de norm ISO 9001 de leidraad bij het inrichten en managen van onze organisatie.

Basiswaarden voor ons dagelijks handelen zijn:

  • prestatie- en doelgerichtheid;
  • betrokkenheid en verantwoordelijkheid;
  • openheid en directheid;
  • waardering en respect;
  • initiatief en ondernemingsgeest.

Iedere individuele werknemer binnen onze organisatie is verplicht om, zoveel als in zijn vermogen ligt, bij te dragen aan dit beleid. Derhalve is iedere medewerker medeverantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van dit beleid.

Hiermee schept onze organisatie duidelijkheid richting klanten, medewerkers en leveranciers, niet als toevallig feit, maar voortdurend en conform gemaakte afspraken. De kwaliteit van de organisatie is uiteindelijk bepalend voor de kwaliteit van de te leveren diensten en producten. Deze beleidsverklaring is bindend. De directeur zal de uitvoering bewaken en ondersteunen, overwegingen tot verbetering serieus nemen en beslissen over investeringen in verbeteringen. De inrichting en het onderhoud van het hiertoe benodigde kwaliteitssysteem, is de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de directeur die optreedt als directievertegenwoordiger voor kwaliteit.